به روز رسانی در 08:43:26 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو خاطرات مددجویان از ستاد دیه رهایی کارمند آموزش و پرورش

رهایی کارمند آموزش و پرورش

نامه الکترونیک Print PDF

از کجا بگویم و از کجا بنویسم...

اینجانب کارمند آموز و پرورش که بعد از گذشت 30 سال در اثر اعتماد به دوست که ضامن گردیده بودم متاسفانه پس از گذشت مدتی ایشان پرداخت ننمودند و بنده به زندان محکوم گردیدم. پس از گذشت مدتی ستاد دیه با پیگیری های مداوم در پرونده اجرایی بنده با دستگیری از اینجانب آزادی بنده مهیا گردید.

با کمال تشکر از دست اندرکاران ستاد دیه استان اردبیل