جلسه هیأت مدیره ستاددیه شعیه استان اردبیل در ساعت ۷:۳۰دقیقه صبح روز دوشنبه با حضورتمامی اعضای هیأت مدیره در ساختمان ستاددیه استان برگزار گردید .

در ابتدای جلسه وپس از تلاوت آیاتی چند  از کلام ا…  مجید  انزابی گزارش مبسوطی از عملکرد ستاددیه استان در سال ۹۴ ارائه نمود.

مدیر عامل ستاددیه شعبه استان ارادبیل در ادامه گفت  با وجود گذشت ۷ماه از سال ۹۴و با تلاش شبانه روزی تمامی اعضای هیأت مدیره و کارکنان ستاددیه استان ۳۰۰فقره پرونده زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد در جلسات هیأت مدیره ستاددیه مطرح گردیده که از این تعداد پرونده ۱۳۰فقره با مبلغ کل محکومیت ۵۰/۸۳۶/۸۱۹/۱۰۷ ریال آزاد و در صورت تامین اعتبار حداکثر ۱۰۰فقره آن نیز در اسرع وقت آزاد خواهند شد .در ادامه جلسه ۳۰فقره پرونده مالی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد که واجد شرایط بودند مورد بررسی و تصمیمات لازم در جهت آزادی آنها اتخاذ گردید که دوفقره آن با پرداخت ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ریال از محل کمکهای مردمی استان آزاد و الباقی جهت معرفی به بانکهای عامل وبهره مندی از شیوه نامه سال ۹۴به ستاددیه کشور معرفی شدند .