جلسه ستاددیه استان با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره ستاددیه و رییس شورای حل اختلاف استان اردبیل در راستای ایجاد شعبه شورای حل اختلاف در ستاددیه استان برگزار گردید . در این نشست  اسکندرزاده معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس هیأت مدیره  ستاددیه شعبه استان اردبیل  با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در […]

جلسه ستاددیه استان با حضور تمامی اعضای هیأت مدیره ستاددیه و رییس شورای حل اختلاف استان اردبیل در راستای ایجاد شعبه شورای حل اختلاف در ستاددیه استان برگزار گردید .


در این نشست  اسکندرزاده معاون قضایی رییس کل دادگستری و رییس هیأت مدیره  ستاددیه شعبه استان اردبیل  با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش و اطاله دادرسی در جمعیت زندانها ، ایجاد شعبه شورای حل اختلاف درستاددیه استان را موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی و بهره گیری از ظرفیت های موجود درستاددیه استان درجهت صلح وسازس برشمرد .

ایشان با تأکید براستفاده از ظرفیتها و بهرمندی از توان کارکنان ستاددیه استان در مرتفع نمودن مشکلات زندانیان و شکات آنها افزود : حوزه فعالیت ستاددیه و شوراهای حل اختلاف در راستای ایجاد صلح وسازش به ویژه در خصوص جرایم غیر عمد مالی دارای مشترکات زیادی است و ایجاد شورای حل اختلاف درستاددیه استان میتواند موجب تسریع در روند رسیدگی دعاوی مطروحه و تحقق اهداف پیش بینی شده گردد.

ابراهیمی معاون قضایی ریس کل دادگستری و رییس شوراهای حل اختلاف استان نیز طی سخنانی شوراهای حل اختلاف را در استان بازوان توانمند دادگستری برشمرد و گفت :قبل از ایجاد شورای حل اختلاف کارمصالحه در محاکم ودرحین رسیدگی انجام می شدکه این روش کارساز نبود .امابا تشکیل شوراهای اختلاف کارحل وفصل دعاوی به خود مردم سپرده شد که این شیوه کارآمدتر بود .ویک و نیم دهه تجربه شوراهای حل اختلاف نشان داد که این یک عمل موفق در کنار محاکم بوده است . زیرا از ورودی بسیاری از پرونده ها به محاکم کاسته است . به طوری که در استان اردبیل نسبت پرونده های ورودی به محاکم قضایی و شواهای حل اختلاف ۱۰۰ به ۷۰ است . »

ابراهیمی با اشاره به افزایش صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف از دعاوی ۵۰ میلیون ریالی به ۲۰۰ میلیون ریالی در قانون جدید این شوراها افزود : « با اجرایی شدن قانون جدید و افزایش میزان صلاحیت شوراها برآورد ما این است که به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد پرونده های موجود از دادگستری منفک شده و به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد . »

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان در این مراسم از راه اندازی شعبه  شورای حل اختلاف در ستاددیه  استان اردبیل استقبال کرد و قول مساعد دادند تا در اسرع وقت نسبت به ایجاد و راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف در محل ستاددیه استان اقدامات لازم صورت پذیرد .