به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماه‌های غیر حرام ۹۴۵ میلیون ریال و ماه حرام ۱۲۶۰ میلیون ریال تعیین و اعلام شد.آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین میزان نرخ دیه در سال ۹۱ مرقوم فرمودند: با توجه […]

 

به پیشنهاد وزیر دادگستری و موافقت آیت الله آملی لاریجانی نرخ جدید دیه برای ماه‌های غیر حرام ۹۴۵ میلیون ریال و ماه حرام ۱۲۶۰ میلیون ریال تعیین و اعلام شد.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به نامه سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در خصوص تعیین میزان نرخ دیه در سال ۹۱ مرقوم فرمودند: با توجه به بررسی های به عمل آمده ، قیمت دیه کامله در ماههای حرام ، از ابتدای سال ۱۳۹۱، مبلغ نهصدو چهل و پنج میلیون ریال تعیین می گردد.