چهاردهمین جلسه هیأت مدیره ستاد دیه شعبه استان اردبیل که به ریاست یوسف خدادادی معاون رئیس کل دادگستری و رئیس هیأت مدیره ستاد دیه استان و با حضور فتحی مدیر کل زندانها ، زلالی مدیر کل کمیته امداد و دیگر اعضای هیأت مدیره ستاددیه استان تشکیل شد. به گزارش روابط عمومی ستاددیه شعبه استان اردبیل […]

چهاردهمین جلسه هیأت مدیره ستاد دیه شعبه استان اردبیل که به ریاست یوسف خدادادی معاون رئیس کل دادگستری و رئیس هیأت مدیره ستاد دیه استان و با حضور فتحی مدیر کل زندانها ، زلالی مدیر کل کمیته امداد و دیگر اعضای هیأت مدیره ستاددیه استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ستاددیه شعبه استان اردبیل ، به منظور بررسی مشکلات زندانیان جرایم غیر عمد مالی ، چهاردهمین جلسه هیات مدیره ستاددیه شعبه استان اردبیل در سال ٩۵در ساختمان ستاددیه استان برگزار گردید .

یوسف خدادادی در این جلسه  با تاکید بر زندان زدایی از جرایم غیر عمد مالی گفت : باید به دنبال راهکارهای جدیدی باشیم تا افراد به خاطر بدهی مالی روانه زندان نشوند که یکی از این راهکارها ارائه درخواست تقسیط توسط مددجویان است .

رئیس هیات مدیره ستاد دیه استان اظهار کرد: درخواست های اعسار و تقسیط با اولویت در محاکم رسیدگی و درصورت احراز ادعای متقاضی احکام متناسب با توان پرداخت محکوم علیه صادر میگردد و ستاد دیه نیز با تامین بخشی از پیش قسط های تعیین شده زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را فراهم می کند.

خدادادی با تقدیر از شاکیان و طلبکاران پرونده بسیاری از مددجویان واجد شرایط کمک گفت: با همیاری همیشگی بسیاری از طلبکاران ستاد به طور میانگین با احراز عدم توانایی مالی زندانیان جرایم غیر عمد ، قریب به نیمی از مبالغ محکومیت این زندانیان جرایم غیر عمد از شکات گذشت رضایتمندانه اخذ گریده و باقی مبالغ ازاعتبارات اهدایی خیرین خداجو به این ستاد ویا کمک ستاددیه کشور تامین میگردد.

دراین جلسه تعداد ۲۸فقره پرونده زندانیان جرایم غیر عمد زندانهای استان مطرح گردید که موجبات آزادی ۱۱تن از زندانیان جرایم غیر عمد بامبلغ محکومیت بالغ بر ۳میلیارد ریال، که با پرداخت مبلغ ۶۱۵میلیون ریال از محل کمک های مردمی از جشن گلریزان استان فراهم گردید.


.