همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند دهه فجر سر آغاز طلوع اسلام ٬خاستگاه ارزشهای اسلامی ٬مقطع رهای ملت ایران وبخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است .وکارکنان ستاددیه استان نیز به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر با آذین بندی ستاددیه و برنامه ریزی برای جشن آزادسازی مددجویان جرائم غیر عمداز زندان های استان ، به استقبال دهه مبارک فجر رفتیم.

با همت وپشتکار تمامی اعضای هیات مدیره و کارکنان ستاددیه استان و با برگزاری جشن آزادسازی در زندان مرکزی اردبیل ۷۲تن از مددجویان جرایم غیر عمد که مجموع کل بدهی آنها۴۰میلیارد و ۹۸۹میلیون ریال بود از پشت میله های زندان آزاد  و به کانون گرم خانواده برگشتند.همچنین با شرکت تمامی اعضای هیأت مدیر و کارکنان ستاددیه استان در راهپیمای ۲۲بهمن دوشادوش مردم شریف و لایت مدار اردبیل انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردیم .

عملکرد ستاددیه استان از ابتدای سال ۹۳تابه حال چگونه بوده است ؟

از ابتدای سال ۹۳تا به حال تعداد ۳۸۳فقره پرونده درستاددیه استان تشکیل داده شده که از این تعدادبه پرونده ۲۴۰تن از مددجویان جرائم غیر عمد با مبلغ کل بدهی ۱۰۷میلیاردو ۷۳۲میلیون ریال رسیدگی واز زندانهای استان آزادشدند که به تفکیک پرونده -مالی ۱۷۶، دیه ۳۴، مهریه۲۹ فقره پرونده بوده  که مبلغ بدهی شان از محل کمک ستاددیه کشور ۱۱میلیادو ۳۲۵میلیون ریال ،ستاددیه استان ۲میلیاردو ۵۵میلیون ریال ،پرداختی صندوق تامین خسارتهای بدنی وبیمه ها ۱۹میلیاردو ۷۶میلیون ریال و الباقی بدهی از محل تسهیلات بانکی ،اخذ گذشت از شاکی ویا آورده خود مددجویان تامین شد که ما به لطف خدا توانستیم این عزیزان رااز زندان کنیم و تعداد یکصد فقره پرونده در ستاددیه مورد بررسی قرار گرفته که امیدواریم تاپایان سال جاری با کمک خیرین استانی و مسؤلین کشوری از زندان آزاد کنیم انشاءالله