به گزارش روابط عمومی ستاددیه استان اردبیل .زندانیان جرائم غیر عمد(دیه ،مالی ،مهریه )که مبلغ بدهیشان زیر پنجاه میلیون ریال میباشد با مساعدت ویژه  خیرین محترم و یا اعطای تسهیلات بانکی ستاد دیه  به مناسبت این ایام مبارک از زندانهای استان آزاد خواهند شد .

به گزارش روابط عمومی ستاددیه استان اردبیل .زندانیان جرائم غیر عمد(دیه ،مالی ،مهریه )که مبلغ بدهیشان زیر پنجاه میلیون ریال میباشد با مساعدت ویژه  خیرین محترم و یا اعطای تسهیلات بانکی ستاد دیه  به مناسبت این ایام مبارک از زندانهای استان آزاد خواهند شد .