ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند در سال ۱۳۶۹ و در زمان ریاست شهید لاجوردی در  سازمان زندان ها شکل گرفت. شهید لاجوردی در ماه مبارک رمضان همان سال پیشنهاد کرد که جمعی از افراد خیر و نیکوکار برای کمک به آزادی زندانیانی که حق الناس بر عهده شان بود دعوت به عمل آید. در نتیجه این دعوت نزدیک به ۵۰ میلیون تومان برای یاری این زندانیان جمع آوری شد و رئیس جمهور وقت نیز به همین میزان قبول تعهد کرده که این امر به آزادی تعدادی از این افراد انجامید.

با گذشت سالها از آغاز به کار ستاد دیه، هم اکنون این ستادمردمی نهاد به یاری مسؤلین و خیرین محترم به نهادی توانا در امر  کمک رسانی به زندانیان نیازمند بدل شده است. حوزه کاری این ستاد شامل موارد ذیل می باشد:

یاری رساندن به زندانیان بدهکار غیر بزهکار شامل : دیه تصادفات رانندگی ، دیه خطرات ناشی از  عدم رعایت ایمنی کار وجوه محکومیت های مالی از قبیل : سفته ، چک و خسارتهای مالی ناشی از نوسانات بازار،مهریه در حد معقول و اندک با تشخیص هیأت مدیره ستاد دیه که نهایتاً سازش به هیچ عنوان امکان پذیر نباشد بصورت وام مساعدت می گردد،واز مردم خیر  ولایت مدار و حسینی استان اردبیل و مسؤلین خدوم انتظار داریم دست ما را در کمک به زندانیان جرایم غیر عمد بگیرند و یاری مان دهند تا بتوانیم با جمع آوری هدایای خیرین ، زندانیان جرایم غیر عمد را از بند رهایی و به آغوش خانواده و جامعه برگردانده و موجبات کاهش آسیب در خانواده ها بشویم.

جدول تعداد زندانیان جرایم غیر عمد آزاد شده از سال ۸۱تا ۱۴۰۱ به همراه میزان بدهی آنان