با کمک نمایندگی ستاد دیه ی استان اردبیل تعداد ۹۶ زندانی جرایم غیر عمد ومالی در شش ماهه ی اول سال ۱۳۹۸ از زندان های استان آزاد شدند .

کریم الله محبوبی مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل  در چهاردهمین جلسه ی هیأت امنای نمایندگی ستاد دیه ی استان اظهار داشت : در شش ماهه ی اول سال ۱۳۹۸تعداد ۹۶تَن از زندانیان دارای محکومیت های جرایم غیر عمد ومالی با مبلغ محکومیت ۱۶۳ میلیاردو۶۴۷ میلیون ریال از زندان های استان آزاد شدند.

محبوبی با اشاره به تفکیک جنسیت و نوع محکومیت این زندانیان گفت : در شش ماهه  ی اول امسال تعداد ۸۴فقره محکومیت مالی ، ۱۰فقره محکومیت مهریه و ۴فقره محکومیت دیه ناشی از حوادث رانندگی وگارگاهی داشتیم که به تفکیک جنسیت ۲زندانی نسوان و ۹۴زندانی مرد بودند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه ی استان در خصوص عملکرد هیأت امنای ستاددیه ی استان افزود : در شش ماهه ی اول امسال  تعداد ۱۲ جلسه توسط هیأت امنای نمایندگی ستاددیه ی استان برگزارشده  که ۲۱۹فقره پرونده طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است .

محبوبی در خصوص جدول فرآیند آزادسازی این زندانیان گفت : مبلغ ۴۶میلیارد و۵۴۵میلیون ریال گذشت رضایتمندانه شکات ، ۱۵میلیاردو ۲۳۴میلیون ریال تامین خود مددجویان ،۸ میلیاردو ۲۶۴میلیون ریال ستاددیه ی استان ، ۲میلیاردو ۵۹۸میلیون ریال  کمک ستاددیه ی کشور ، ۷۵میلیارد ۳۷۰میلیون ریال پذیرش حکم اعسار و باقیمانده مبلغ محکومیت این زندانیان  از محل دریافت تسهیلات بانک های عامل در استان تامین شده است .

مدیر نمایندگی ستاد دیه ی استان از افزایش ۷۰درصدی کمک های مردمی به ستاددیه ی استان خبر داد و افزود : در شش ماهه ی اول امسال مبلغ ۱۸میلیارد و ۵۳۱میلیون ریال در جشن های گلریزان و مراجعه  مستقیم خیرین نیکوکار استان به این ستاد مردمی کمک شده است .

محبوبی گفت در حال حاضر تعداد ۲۷۷زندانی جرایم غیر عمد ومالی واجد شرایط دریافت کمک ستاددیه ی استان با مبلغ بدهی بیش از ۵۴۴میلیاردو ۷۹۰میلیون ریال در زندان های استان به سر می برند که تلاش شبانه روزی و مشارکت تمامی دستگاه ها و ارگانهای دولتی وخیرین استان  را برای آزاد سازی این زندانیان جرایم غیر عمد ومالی می طلبد .

او افزود : در شش ماهه ی اول امسال ۱۱۶فقره پرونده از زندان های استان به این ستاد ارسال شده است که با توجه به آمارموجودی زندانیان جرایم غیر عمدو مالی  دراستان تلاش شبانه روزی مددکاران زندان ها را در تعیین و تکلیف این امر مهم در کوتاه ترین زمان ممکن با استفاده از احکام اعسار دادگستری را می طلبد.

گفتنی است در جلسه تعداد۱۶فقره با مبلغ محکومیت ۳۸میلیارد ریال طرح و تصمیمات لازم برای آزادسازی این زندانیان صورت گرفت .