به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حق نفقه برای زن در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زن بیان شده، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، خدمات بهداشتی و درمانی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که […]

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حق نفقه برای زن در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه زن بیان شده، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، خدمات بهداشتی و درمانی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض که به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه عیال به عهده شوهر و به موجب ماده ۱۱۹۹ نفقه اولاد به عهده پدر است و به موجب ماده ۱۲۰۰ نفقه پدر و مادر با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس است. نَفَقه در لغت به معنی: هزینه، خرج، اخراجات، خرج هر روزه و خرجی آمده است.