به گزارش روابط عموی ستاددیه شعبه استان اردبیل : در جشن آزادسازی زندانیان  نیازمند جرایم غیر عمد که با حضور تمامی اعضای ستاددیه شعبه استان ، رییس زندان ،مددکاران، در اداره زندان مرگزی اردبیل برگزار گردید، ۱۰تن از مددجویان جرایم غیر عمد مالی که مبلغ محکومیتشان زیر ۵۰میلیون ریال بود از زندان آزاد شدند . […]

به گزارش روابط عموی ستاددیه شعبه استان اردبیل : در جشن آزادسازی زندانیان  نیازمند جرایم غیر عمد که با حضور تمامی اعضای ستاددیه شعبه استان ، رییس زندان ،مددکاران، در اداره زندان مرگزی اردبیل برگزار گردید، ۱۰تن از مددجویان جرایم غیر عمد مالی که مبلغ محکومیتشان زیر ۵۰میلیون ریال بود از زندان آزاد شدند .


اسکندر زاده رییس هیأت مدیره ستاددیه شعبه استان در جشن آزادسازی این مددجویان گفت : با تلاش مسؤلین زندان مرکزی و فعالیتهای شبانه روزی تمامی اعضای ستاددیه شعبه استان اردبیل طبق مصوبه ای که در جلسه هفته گذشته در راستای بررسی و  رسیدگی ویژه  نسبت به پرونده های مددجویان جرایم غیرعمد مالی  زیر ۵۰میلیون ریال مورد تصویب اعضای هیأت مدیره ستاددیه استان رسیده بود ،پرونده ۱۶تن از این مددجویان مورد بررسی قرار گرفت که ۱۰تن از زندانیان جرایم غیر عمدمالی با پرداخت مبلغ  ۳۱۰میلیون ریال از زندان آزاد وبه کانون گرم خانواده باز گشتند .

رییس هیأت مدیره ستاددیه شعبه استان با تأکید بر رهای افراد با میزان بدهی های پایین افزود : در کنار آبرومندی و اعسار برای حبس زدایی عملی بایستی همه محکومان جرایم غیر عمد بامبلغ محکومیت زیر ۵۰میلیون ریال در اولیت آزادی ها باشند .


درادامه اسکندرزاده با ارائه گزارشی  از عملکرد ۹ماهه ستاددیه استان افزود  :از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع زمینه آزادی ۱۸۹زندانی جرایم غیر عمد که شامل ۱۴۵مورد محکومیت مالی غیر کلاهبرداری   ،  ۱۱  فقره مربوط به حوادث رانندگی ،کارگاهی و دیه ، ۳۳فقره پرونده نیز در ارتباط با مهریه و نفقه بوده که از زندانهای استان آزاد شده اند .

وی میزان بدهی این افراد را حدود ۷۲میلیاردو یکصدو یازده میلیون ریال برشمرد وگفت :از این مبلغ ۳۰میلیارد ریال مربوط به گذشت شاکیان پرونده است و مابقی از طریق کمک خیرین ،ستاددیه وتسهیلات بانکهای عامل تامین شده است . رییس هیأت مدیره ستاددیه استان ابراز امیدواری کرد که در روزهای پایانی سال باکمک خیرین شاهد بازگشت تعداد بیشتری از مددجویان آبرومند جرایم غیر عمد به آغوش گرم خانواده هایشان باشیم .