اکبر عبدی رئیس شعبه شورای حل اختلاف نمایندگی ستاد دیه اردبیل اظهار داشت : درسه ماهه نخست ۱۴۰۱تعداد ۹۴فقره از پرونده‌های شورای حل اختلاف شعبه ستاد دیه استان اردبیل منجر به صلح وسازش شده است. عبدی درباره عملکرد شورای حل اختلاف شعبه ستاد دیه استان گفت : پس از ارجاع پرونده ها به شورای حل […]

اکبر عبدی رئیس شعبه شورای حل اختلاف نمایندگی ستاد دیه اردبیل اظهار داشت : درسه ماهه نخست ۱۴۰۱تعداد ۹۴فقره از پرونده‌های شورای حل اختلاف شعبه ستاد دیه استان اردبیل منجر به صلح وسازش شده است.

عبدی درباره عملکرد شورای حل اختلاف شعبه ستاد دیه استان گفت : پس از ارجاع پرونده ها به شورای حل اختلاف ستاد دیه  اردبیل اعضای شعبه صلح و سازش تلاش می کنند از طریق گفتگو با شاکیان پرونده ها بستری  مناسب برای رهایی زندانیان  غیرعمد و مالی فراهم کنند.

او با بیان اینکه به طور متوسط ماهانه حدود۳۰فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف این استان مورد بررسی قرار می‌گیردافزود: مجموع  ریالی  پرونده های مطرح شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۸۵ میلیارد ریال بود که با پیگیری و تلاش اعضای شورای حل اختلاف ستاد دیه استان مبلغ ۲۰۸میلیارد ریال گذشت از شکات دریافت و تعداد۳۲تَن از زندانیان جرایم غیرعمد ومالی از زندان های استان آزاد شدند.

وی همچنین از سازش پرونده ۳ تَن از زندانیان جرایم غیرعمد ومالی به ارزش بیش از ۸میلیارد ریال توسط اعضا وکارکنان شعبه شورای ­حل اختلاف ستادیه اردبیل خبر داد و گفت: با میانجیگری شورای حل اختلاف ستاددیه اردبیل  پرونده ای  با موضوع اختلافات ملکی که از سال ۱۳۹۳در دادگاه های استان در جریان بود با دریافت ۲میلیارد ریال به سازش منجر شد. عبدی یادآور شد: شعبه شورای حل اختلاف استان درسال ۱۴۰۰تعداد ۲۸۴ فقره ورودی پرونده داشت که ۲۳۲ مورد آن به صلح و سازش ختم شده است