همزمان با ماه مبارک رمضان جشن گلریزان با هدف آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد در شهرستان گرمی استان اردبیل برگزار گردید . این مراسم که با حضور  مدیر عامل وکارکنان ستاددیه شعبه استان و جمعی از خیرین و مسؤلان دستگاهای اجرای در مسجد جامع گرمی برگزار شد ،خیرین مبلغ ۴۰۰میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم […]

همزمان با ماه مبارک رمضان جشن گلریزان با هدف آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد در شهرستان گرمی استان اردبیل برگزار گردید .


این مراسم که با حضور  مدیر عامل وکارکنان ستاددیه شعبه استان و جمعی از خیرین و مسؤلان دستگاهای اجرای در مسجد جامع گرمی برگزار شد ،خیرین مبلغ ۴۰۰میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد کمک کردند که ازاین مبلغ کمک خیرین ، دویست وپنجاه میلیون ریال آن یک قطعه زمین زراعی اهدایی به متراژ۵۰۰۰مترمربع واقع در شهرستان گرمی به ستاددیه استان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد بود .

جانشین رییس دادگستری در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از فلسفهای جشن و ذکات رفع نیاز گرفتاران است گفت زندانیانی که به جرم مالی به زندان افتاده اند و توان پرداخت بدهی خودرا ندارند ودر زندان مانده اند درحد یک فقیر هستند که وظیفه ما و دولت است که به آنها کمک کنیم تا از زندان آزاد شوند ایشان بابیان اینکه وقتی سرپرست خانواده ای وارد زندان میشود خانواده آن آسیب پذیر شده  و هر لحضه ممکن است  صدمات غیر قابل جبرانی  متحمل شود گفت: کسانی  هستند که  از این فرصتها برای اجرای مقاصد سوءخود بهره می برند که در نهایت آسیب آن گریبانگیر جامعه وما خواهد شد. مهدوی راد  بابیان اینکه افرادی  نیز  هستند که جایشان زندان نیست ونباید در زندان باشند و فلسفه تشکیل ستاددیه نیز همین است که کمک کند به  افرادی که به جرم غیر عمد وارد زندان شده اند تا از پشت میله های زندان آزاد و به آغوش پرمهر خانواده هایشان  برگردند.

در ادامه انزابی مدیر عامل ستاددیه استان اردبیل با بیان اینکه در سال گذشته توانستیم ۳۵تن از زندانیان جرایم غیر عمدرا با مبلغ ۵میلیاردو ۶۴۸میلیون ریال از زندان گرمی آزاد کنیم گفت :در حال حاضر ۵۵ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در زندان گرمی محبوس هستند که مبلغ محکومیت شان بالغ بر ۳۰میلیاردریال میباشد که با همت شما خیرین محترم و تلاشهای ستاددیه استان و کشور انشاءاله آزاد وبه کانون  خانواده شان باز خواهند گشت اظهار داشت در سال ۹۳ستاددیه استان باهمکاری خیرین و نیکوکاران موفق شد ۳۱۸تن از محکومین جرائم غیرعمد که ۷تن آنها زن والباقی مرد بود با مجموع کل بدهی ۱۵۱میلیاردو ۷۷۷میلیون ریال از زندانهای سطح استان آزاد شدند