نمایندگان ستاددیه کشوردرادامه بررسیهای خودازستاددیه اردبیل از زندانهای مشگین شهر ،گرمی ،پارس آبادبازدید کردند در  ادامه بازدید نمایندگان ستاددیه کشور  از ستاددیه اردبیل جهت رسیدگی به مشکلات مددجویان در زندانهای مشگین شهر ، گرمی ، پارس آباد ضمن بازدید از بخشهای مختلف این زندانها در جمع مددجویان حاضر واز نزدیک در جریان مشکلات این مددجویان […]

نمایندگان ستاددیه کشوردرادامه بررسیهای خودازستاددیه اردبیل از زندانهای مشگین شهر ،گرمی ،پارس آبادبازدید کردند

در  ادامه بازدید نمایندگان ستاددیه کشور  از ستاددیه اردبیل جهت رسیدگی به مشکلات مددجویان در زندانهای مشگین شهر ، گرمی ، پارس آباد ضمن بازدید از بخشهای مختلف این زندانها در جمع مددجویان حاضر واز نزدیک در جریان مشکلات این مددجویان قرار گرفتند وبه سوالات آنها در رابطه با نحوه کمک رسانی و رسیدگی به پرونده هایشان جواب دادند.

آنها اظهار امیدواری کردند که با توجه به توانمندیهای موجود در ستاددیه تلاش میشود  مساعدهای ستاددیه در کمترین زمان ممکن جهت کمک به  مددجویان جرائم غیر عمد صورت پذیرد وزمینه آزادیشان از زندانهای استان اردبیل در اسرع وقت فراهم گردد.