کریم الله محبوبی در اولین بازدید خود در سال ۹۶ ؛ با مدد جویان زندانهای گرمی ، مشگین ،خلخال دیدار و به گفتگو پرداخت. به گزارش روابط عمومی ستاددیه ی استان اردبیل ؛در سال جاری  باتوجه به افزایش آمار زندانیان جرایم غیر عمد در زندانها و مراکز تامینی استان ،کریم الله محبوبی مدیرنمایندگی ستاددیه ی […]

کریم الله محبوبی در اولین بازدید خود در سال ۹۶ ؛ با مدد جویان زندانهای گرمی ، مشگین ،خلخال دیدار و به گفتگو پرداخت.به گزارش روابط عمومی ستاددیه ی استان اردبیل ؛در سال جاری  باتوجه به افزایش آمار زندانیان جرایم غیر عمد در زندانها و مراکز تامینی استان ،کریم الله محبوبی مدیرنمایندگی ستاددیه ی استان به همراه فتحی مدیرکل زندانهای استان از زندانهای گرمی ، مشگین  ، خلخال بازدید و در ارتباطی چهره به چهره از نزدیک مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد را مورد بررسی قرار دادند.

محبوبی مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل در جمع زندانیان جرایم غیر عمد  اظهار داشت : وظیفه اصلی و قانونی نمایندگی ستاددیه ی استان آزادی زندانیان جرایم غیر عمد مالی می باشد که این مهم به نحو احسن طبق اساس نامه ستاددیه ی کشور و با اجرای صحیح دستور العمل های ارسالی آن ستاد صورت می پذیرد.

او یادآور شد : در سال ۹۶حضور موثر مدیر نمایندگی یا کارشناسان ستاددیه در زندانها ومراکز تامینی استان از برنامه های اصلی این ستاد خواهد بود تا شناسایی مددجویان واجد شرایط نیازمند تسریع یافته وزمینه آزادی این مددجویان در اسرع وقت فراهم گردد.

محبوبی با اشاره به اینکه  پانزده سال زندانبان بوده است گفت : بیشتر به دنبال مددجویانی هستم که کسی را ندارند که پیگیر کارهای آنان باشند و معتقدم که هر چه فرآیند تشکیل پرونده در زندانها تسریع شود به همان اندازه دامنه فعالیت ستاددیه ی استان نیز افزایش خواهد یافت .

مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان در خصوص اخذ گذشت از شکات افزود : دعوت از شکات پرونده ها و اخذ رضایت و یا تخفیف از طریق مددکاری ستاددیه ی استان ویا  شورای حل اختلاف مستقر درزندان عامل موثر در روند کاهش زندانیان جرایم غیرعمدی می باشد.

کریم الله محبوبی ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از اعضای هیأت امنای ستاددیه ی استان گفت : در فروردین ماه سال جاری با وجود تعطیلات نوروزی طی دو جلسه تعداد ۴۵فقره پرونده مددجویان جرایم غیر عمد با مبلغ محکومیت بالغ بر  ۲۰میلیارد ریال در جلسه هیأت امنای  ستاددیه ی استان مطرح گردید  که  تصمیمات لازم در جهت آزادی آنها اتخاذ شد  .

در این بازدید مراد فتحی مدیرکل زندانهای استان  ضمن تاکید بر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد  از مسوولین و مددکاران  زندانها خواست در اسرع وقت پرونده ی این مددجویان تکمیل و جهت مساعدتهای لازم به نمایندگی ستاددیه ی استان ارسال نمایند .