صدرا: مردی که نفقه همسر خود را پرداخت نمی کرد به ۴ ماه حبس محکوم شد.

براساس پرونده ای در شعبه خانواده، همسر این مرد عنوان کرد: شوهرم محکوم به پرداخت ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان نفقه است اما بعد از یک سال نفقه تعیین شده را پرداخت نکرده است.وی افزود: در تماس های مکرر قصد گرفتن حق تعیین شده خود را داشتم که شوهرم مرا به منزل خواهر خود کشاند و موقعی که از پرداخت های عقب مانده سخن گفتم با در دست داشتن یک لوله آب اقدام به تخریب خودرو ام کرد.

وی ادامه داد: با این کار در اولین کلانتری شکایت خود را مبنی بر پرداخت نکردن نفقه همراه با تخریب خودرو مطرح کردم.

متهم نیز در دفاع از خود گفت: این زن برای پرداخت نکردن نفقه آبروی مرا جلوی اقوام برده است.

روز ماجرا وقتی تماس گرفت خواستم به محل سکونتم (منزل خواهرم) بیاید و وقتی با من صحبت می کرد خودرواش را تخریب کردم چون دیگر خسته شده بودم.

در ادامه شاکی گفت: حدود یک سال و نیم است به دلیل اختلاف کوچک پای ما به دادگاه باز شده است؛ به گونه ای که در دادگاه خانواده شوهرم به پرداخت ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان نفقه محکوم شد اما حالا یک سال است این میزان نفقه را پرداخت نمی کند.

چندین بار هم به اقوام او تذکر دادم که اگر حق مرا پرداخت نکند مجبور می شوم با مامور به سراغش بروم تا این که خودش را نشان داد و خودروام را تخریب کرد و حالا تقاضا دارم طبق قانون با او رفتار شود.

قاضی هم با توجه به گزارش نیروی انتظامی، اظهارات طرفین پرونده و مفاد کیفرخواست متهم(شوهر) را به دلیل پرداخت نکردن نفقه به تحمل ۴ ماه حبس و به دلیل تخریب خودروی شاکی طبق نظر کارشناس به پرداخت خسارات محکوم کرد.