به گزارش روابط عمومی ستاددیه ،کارکنان ستاددیه در همایش پیاده روی ۹۲/۸/۳که روز جمعه در تفرجگاه شهرستان پارس آباد مغان برگزار گردید شرکت کردندودر طول مسیر پیاده روی اقدام به نصب بنر ،پخش پرچم ،دفتر نقاشی ،پوستربامضامین عواقب رانندگی بدون بیمه نامه ،واطلاع رسانی در خصوص پرداخت مهریه وعواقب آن ومحکومیت های مالی به مردم […]

به گزارش روابط عمومی ستاددیه ،کارکنان ستاددیه در همایش پیاده روی ۹۲/۸/۳که روز جمعه در تفرجگاه شهرستان پارس آباد مغان برگزار گردید شرکت کردندودر طول مسیر پیاده روی اقدام به نصب بنر ،پخش پرچم ،دفتر نقاشی ،پوستربامضامین عواقب رانندگی بدون بیمه نامه ،واطلاع رسانی در خصوص پرداخت مهریه وعواقب آن ومحکومیت های مالی به مردم شریف پارس آباد ارائه گردید.