از ابتدای سال ۱۳۹۷تا به حال ۲۰۵تن از زندانیان جرایم غیر عمد ومالی بامشارکت خیرین از زندانهای استان آزاد و به کانون گرم خانواده خود باز گشتند .

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل  یوسف خدادادی ظهر امروز در مراسم آزادسای زندانیان جرایم  غیرعمد اظهار داشت:  با مشارکت خیرین  نمایندگی ستاددیه ی استان تعداد  ۲۰۵ زندانی جرایم غیرعمد ومالی  از زندان های استان آزاد شدند  که مبلغ  محکومیت این زندانیان  بیش از۶۵۰ میلیارد ریال است.

خدادادی با اشاره به مبلغ ۲۵۰میلیارد ریال گذشت شکات و نقش تاثیر گذار آنان در روند رسیدگی پرونده های مددجویان جرایم غیر عمد ومالی در ستاددیه ی استان  افزود : شکات پرونده ها با گذشت از حق و حقوق قانونی خود بیشترین ایثار را در حق زندانیان جرایم غیر عمد و خانواده های آنان  انجام می دهند  و این امر  موجب تسریع در روند رسیدگی پرونده های این مددجویان وفراهم شدن زمینه آزادی آنان در ستاددیه ی استان می شود.

نایب رئیس هیأت امنای نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ زندانی جرایم غیرعمد ومالی در زندان های استان به سر می‌برندکه ازاین تعداد۳۹۵تن نیازمند دریافت کمک های ستاددیه ی استان هستند .

خدادادی بیان کرد: درهفتمین مرحله ی  آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد که امروز در ستاددیه ی استان برگزار شد تعداد ۱۸فقره پرونده با مبلغ محکومیت ۴۷میلیارد ریال مورد رسیدگی قرار گرفت که زمینه آزادی ۷تن از زندانیان جرایم غیرعمدومالی با مبلغ پرداخت ۴۹۴ میلیون ریال توسط خیرین استان فراهم گردید .

گفتنی است در این مراسم از چندتن از خیرین نمایندگی ستاددیه ی استان با اهدای لوح ،  تکریم و قدردانی به عمل آمد .