جلسه هیات مدیره ستاددیه اردبیل با حضور بازرسان ستاددیه کشور در دفتر رییس کل دادگستری استان برگزار  گردید . جلسه هیات مدیره ستاددیه اردبیل با حضور بازرسان ستاددیه کشور در دفتر رییس کل دادگستری استان برگزار گردیدکه در ابتدای جلسه آقای اسکندر زاده رییس هیات مدیره ستاددیه اردبیل پس از خیر مقدم گویی به مهمانان […]

جلسه هیات مدیره ستاددیه اردبیل با حضور بازرسان ستاددیه کشور در دفتر رییس کل دادگستری استان برگزار  گردید .


جلسه هیات مدیره ستاددیه اردبیل با حضور بازرسان ستاددیه کشور در دفتر رییس کل دادگستری استان برگزار گردیدکه در ابتدای جلسه آقای اسکندر زاده رییس هیات مدیره ستاددیه اردبیل پس از خیر مقدم گویی به مهمانان حاضر درجلسه خلاصه گزارشی از عملکرد ستاددیه اردبیل را به حضور رییس کل دادگستری وبازرسان ستاددیه کشور ارائه،ودر ادامه  افزود در سالهای اخیر با مدیریت منسجم به وجود آمده وبا کمک اداره کل زندانهای استان توانستیم جشنهای گلریزان بسیار خوبی را در اکثریت شهرستانهای استان برگزار نماییم که نسبت به سالهای گذشته  کمک های مردم خیر وحسینی اردبیل بسیار خوب بوده که این امر موجب برگزاری  جشنهای آزادسازی در زندانهای تابعه استان شد و تعداد ۱۵۵نفر از زندانیان جرائم غیر عمد بامبلغ محکومیت بالغ بر  ۵۴,۸۵۲,۹۵۳,۳۵۸ریال از  زندانهای استان آزاد وبه کانون گرم خانواده باز گشتند.

در ادامه رییس کل دادگستری عنوان نمود که با توجه به اینکه معاون قضایی دادگستری ، رییس هیات مدیره ستاددیه استان نیز میباشد و اشرافیت کامل به عملکرد ستاددیه دارد لازم است با همت تمامی مسئولین استانی و کشوری این ستادمردمی نهاد را بیش از پیش یاری نماییم وتلاش کنیم  اعتبارات لازم به موقع جذب این ستادگرددتا زندانیان جرائم غیر عمد در اسرع وقت از زندانهای استان آزاد شوند .قاصدی افزود عملکرد ستاددیه استان تاکنون خوب بوده و ازتلاش بی وقفه وخستگی ناپذیر مدیر عامل و اعضای ستاددیه که بدون هیچگونه چشم داشتی مادی بطور شبانه روزی در این ستادفعالیت میکنند تشکر میکنم .

در ادامه جلسه رحیمی مسئول آمار وانفورماتیک ستاددیه کشور از بررسیهای بعمل آمده از عملکرد ستاددیه اردبیل گزارشی را ارائه داد وگفت بازرسیهای دوره ای در سطح کشور با هدف نظارت برعملکرد و اهداف وخط مشهای سازمانی انجام میگرد تادستگاها طبق سیاستهای سازمان عمل نمایند واز مسیر اصلی خود خارج نشود ایشان عملکرد ستاددیه استان را  براساس بررسیهای بعمل آمده خوب ارزیابی نموده وعنوان کردند ایرادات و نواقصات جزئی هم در ستاد مشاهده شد که بصورت کتبی به ستاددیه اردبیل اعلام خواهد شد تا نسبت به اصلاح نواقصات اقدام نمایند .در آخر جلسه علی شمس از تلاشها وعملکرد هیات مدیره ستاددیه اردبیل تشکرکرد وبرای آزادی خیل عظیم زندانیان جرائم غیر عمد تلاش وهمت همکانی را خواستار شد .