باهدف ارتقای سطح کیفی تحقیقات محققین ستاددیه ی استان جلسه ی توجیهی آموزشی محققین با حضور مراد فتحی مدیر کل زندانها و دبیر نمایندگی ستاددیه ی استان ، کریم الله محبوبی مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان ، اکبر عبدی رئیس گروه تحقیق نمایندگی ستاددیه ی استان ، عیسی عباسیان مسوول اجرایی ، مددکار اجتماعی ومحقق […]

باهدف ارتقای سطح کیفی تحقیقات محققین ستاددیه ی استان جلسه ی توجیهی آموزشی محققین با حضور مراد فتحی مدیر کل زندانها و دبیر نمایندگی ستاددیه ی استان ، کریم الله محبوبی مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان ، اکبر عبدی رئیس گروه تحقیق نمایندگی ستاددیه ی استان ، عیسی عباسیان مسوول اجرایی ، مددکار اجتماعی ومحقق نمایندگی ستاددیه ی استان ، ابوطالب شجاع مسوول روابط عمومی و انفورماتیک نمایندگی ستاددیه ی استان و آقایان احمد فخری ، روح الله قلیزاده ، محمد کلامی محققین نمایندگی ستاددیه ی استان در محل ساختمان ستاددیه ی استان برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل ،‌مراد فتحی مدیر کل زندانهای استان اردبیل  با تاکید بر اهمیت تحقیقات پرونده های  مددجویان جرایم غیر عمد گفت : چرخه ی فعالیت ستاددیه ی با نظر محققین تکمیل می شود و زمانی عملکرد ستاددیه ی استان شفاف خواهد بود که محققین شفاف عمل نمایند .

فتحی اظهار داشت : عملکرد خوب محققین  موجب افزایش اعتماد آحاد مردم به ستاددیه استان وجذب و افزایش خیرین خواهد شد .

مدیر کل زندانهای استان با اشاره به حل مشکلات زندانیان جرایم غیر عمد گفت : باید مشکلات زندانیان جرایم غیر عمد را در اسرع وقت حل نماییم وتاخیردر رسیدگی  و بی تفاوتی در این زمینه مشکلات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت .
مراد فتحی با تاکید براهمیت اخذ گذشت از شکات از محققین نمایندگی ستاددیه ی استان خواست که به این مهم توجه بیشتری داشته باشند .

اکبر عبدی رئیس گروه تحقیق نمایندگی ستاددیه ی استان بااشاره  به حساسیت کار تحقیق اظهار داشت  : منابع مالی ستاددیه بیت المال است و اعضای هیأت امنای ستاددیه ی استان امانتداران این منابع هستند و این امانتداری میسر نخواهد شد مگر با تحقیقات درست شما محققین.

عبدی با تاکید به سه اصل مهم در انجام تحقیقات گفت : مشاهده ، مصاحبه و پرکردن فرمهای پرسشنامه  از اصول مهم در انجام فرایند تحقیقات به شمار می آید که باید مورد توجه قرارگیرد .

رئیس گروه تحقیق نمایندگی ستاددیه ی استان ارزشهای هرتحقیق را منوط بر دقت ، تازه گی ، وسعت و دامنه بحث ، اعتبار و شهرت محققین  دانست و از آنها خواست بامد نظر قرار دادن این نکات نظریات خود را به صورت شفاف در امر تحقیقات بیان نمایند .

در ادامه عیسی عباسیان مسوول اجرایی ، مددکار اجتماعی و محقق نمایندگی ستاددیه ی استان به توضیح کامل فرمهای تحقیق پرداخت و از محققین نمایندگی ستاددیه استان خواست تمام موارد ذکر شده در فرمهای ارسالی ستاددیه ی کشور را به صورت کامل تکمیل و به ستاددیه ی استان ارسال نمایند .

دراین جلسه ابوطالب شجاع مسوول روابط عمومی و انفورماتیک نمایندگی ستاددیه ی استان با توضیح کامل فرم های ارسالی ستاددیه ی کشور از محققین خواست  در تکمیل پرونده های مددجویان جرایم غیر عمد دقت لازم را داشته باشند و فقط مدارک درخواستی ستاددیه ی کشور را مد نظر قرارداده واز ارایه مدارک اضافی خوداری نمایند تادر روند رسیدگی پرونده های ارسالی  وقفه ی ایجاد نگردد .

شجاع باتاکید بر اینکه تحقیقات اولیه و نهایی محققین باید با هم مطابقت داشته باشند گفت : متاسفانه در بسیاری از فرمهای تحقیقات ارسالی نتایج تحقیقات اولیه و نهایی باهم یکی نیست که موجب دوگانگی در امر تحقیق شده که یکی از علتهای مهم عودت پرونده های ارسالی  به ستاددیه ی کشور دوگانگی در تحقیقات  می باشد .

مسوول انفورماتیک نمایندگی  ستاددیه ی استان در این جلسه از محققین خواست حین انجام تحقیقات  مستندات لازم در باره اظهارات مددجویان را نیز اخذ نمایند تا عدله کافی جهت رسیدگی به موضوعات اظهار شده توسط آنها  وجود داشته باشد .

در ادامه کریم الله محبوبی  مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان از محققیق خواست توجه ویژه به مفاد دستور العمل گروه های تحقیق وشیوه نامه ارسالی ۹۶و همچنین اساسنامه جدید ستاددیه ی کشور داشته باشند .

محبوبی  از مددکاران زندان و محققین نمایندگی ستاددیه ی استان خواست تاپرونده های ارسالی را براساس مفادشیوه نامه ی سال ۹۶ستاددیه کشور تکمیل نمایند و از ارسال پرونده های دارای سابقه کیفری خوداری نمایند .

در این جلسه ی مدیر نمایندگی به تشریح سه نمونه از پرونده های  ارسالی از زندانهای  خلخال ، گرمی و مشگین شهر پرداخت و نواقصات و معایب آنها را مورد بررسی قرار داد .

در پایان این جلسه هریک از محققین نظرها و پیشنهادهای خود را در راستای تقویت عملکرد نمایندگی ستاددیه ی استان اعلام نمودند.