به گزارش روابط عمومی ستاددیه اردبیل ،جناب آقای قاصدی رییس کل دادگستری ورییس هیأت امنای

ستاددیه  اردبیل از زحمات خستگی ناپذیر وتلاشهای بی وقفه اعضای هیأت مدیره وکارکنان ستاددیه تقدیر نمود.


در بخشی از پیام تقدیر نامه امده است بی شک فرصت خدمت در این ستاداز توفیقات الهی است واینجانب از زحمات

شما عزیزان فرهیخته در راستای رسیدگی به خانوادهای زندانیان تقدیر وتشکر می نمایم .آروزمندم در سایه توجهات

حضرت باریتعالی همواره در تمام شئون زندگی موفق و منصور باشید.در انتهای جلسه جناب آقای فتحی مدیر کل محترم

زندانها ونایب رییس هیأت امنای ستاددیه، پس از تقدیر و تشکر از اعضای هیأت مدیره ستاددیه استان لوح های تقدیر نامه

را به اعضای ستاددیه اهدا نمودند .