رئیس سازمان نظام پزشکی استان اردبیل گفت :همه بایدبرای فرهنگ سازی حذف تشریفات غیر ضروری درجامعه کمک کنند.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل ؛ به منظور ایجاد تعامل هرچه بیشتر و بهره مندی از ظرفیت های جامعه ی پزشکان استان اردبیل  در راستای کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی ،  اولین نشست هم اندیشی مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان امروز صبح درمحل دفتر دکتر منصور جعفری رئیس سازمان نظام پزشکی استان اردبیل برگزار شد .

کریم الله محبوبی مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان استفاده بهینه از ظرفیت های جامعه پزشکان را در کاهش آسیب های اجتماعی مهم شمرد و گفت : استفاده از توانمندی و پتانسیل های پزشکان استان می تواند در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی نقش مهمی ایفا کند .

محبوبی  اظهار داشت: تعامل سازنده سازمان نظام پزشکی استان با ستاددیه در حل مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد ومالی استان کارگشا خواهد بود.

او افزود : ازابتدای سال ۱۳۹۷تا به حال ۱۸۵زندانی جرایم غیر عمد و مالی با مبلغ محکومیت بالغ بر ۴۸۸میلیون ریال از زندان های استان آزاد شدند.

مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی را وظیفه تمامی نهادهای مرتبط دانست و از جامعه ی پزشکان استان خواست با ریشه یابی در خصوص آسیب های اجتماعی و انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در کاهش آمار زندانیان جرایم غیر عمد این ستاد مردمی را یاری نمایند .

حذف تشریفات غیرضروری از مراسمات استان و اهدای مبلغ آن برای کمک به زندانیان جرایم غیر عمد باید فرهنگ سازی شود

دکتر منصور جعفری رئیس سازمان نظام پزشکی استان اظهار داشت : استان اردبیل دارای مردم ولایت مدار و  حسینی هستند و با تأسی از ائمه ی اطهار (ع) و حذف هزینه های اضافی از مراسمات خود و اهدای آن به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی می توانند در کاهش آمار ورودی زندانیان جرایم غیر عمد به زندان ها موثر باشند .

دکتر منصور جعفری رئیس سازمان نظام پزشکی استان اظهار داشت : استان اردبیل دارای مردم ولایت مدار و  حسینی هستند و با تأسی از ائمه ی اطهار (ع)  حذف هزینه های اضافی از مراسمات خود و اهدای آن به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی می توانند در کاهش آمار ورودی زندانیان جرایم غیر عمد به زندان ها موثر باشد .

دکتر جعفری افزود : برای فهم  عمق مشکلات زندانیان جرایم غیر عمد ومالی باید بیش از این تلاش کنیم چرا که بازخورد این مشکلات در جامعه برروی همه ی اقشار جامعه تاثیر گذار است .

وی برلزوم حضور  همه جانبه ی پزشکان استان در ریشه یابی و پژوهش آسیب های اجتماعی تاکید و از آنها خواست در  امرخطیر آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی یار و یاور ستاددیه ی استان اردبیل باشند .