بررسی فعالیتهای ستاددیه استان اردبیل توسط نمایندگان ستاددیه کشور

به منظور نظارت وبررسی در پروندهای زندانیان جرائم غیر عمد، نقاط قوت و ضعف ستاددیه استان اردبیل این نهاد مردمی جهت رفع موانع ومشکلات احتمالی مورد بررسی قرار گرفت .

در بازدیدی که توسط دو نفر از نمایندگان ستاددیه کشور در روز سه شنبه مورخ ۹۳/۹/۱۱از ستاددیه اردبیل بعمل آمد عملکرد ستاددیه را بررسی و نقات ضعف وقوت ستاددیه را مورد ارزیابی قرار دادند .

و همچنین  درجلسه هیات مدیره که در روز سه شنبه با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات مدیره ، وهیات امنا وجمع مدعوین بانکهای عامل استان در ساختمان ستاددیه برگزار گردید شرکت نمودند .در ادامه  انزابی مدیر عامل ستاددیه استان گزارشات مبسوتی  از عملکرد چندین ساله ستاددیه ارائه دادند و ضمن قدردانی از همکاری بانکهای عامل اعلام نمود که با توجه به زیاد بودن پروندهای جرائم غیر عمد استان انتظار داریم که بانکهای عامل نسبت به افزایش و تسریع در اعطای تسهیلات برای مددجویان جرائم غیر عمد  اقدامات لازم را انجام دهند .

در ادامه رحیمی مدیر آمار وانفورماتیک ستاددیه کشور نیز ضمن قدردانی از نمایندگان بانکهای عامل عنوان نمود تفاهم نامه های لازم با مدیران بانکهای عامل منعقد گردیده که طی نامه به ستاددیه های استانها اعلام شده ومدیران بانکهای عامل در استانها با همت و علاقه ای که در جهت کمک به زندانیان جرائم غیر عمد دارند بیش از پیش نسبت به اجرای این تفاهم نامه ها اقدام نمایند ویار ویاور ستاددیه باشند.

ودر آخر نمایندگان بانکهای عامل عنوان نمودند که تاپایان سال در اعطای تسهیلات به زندانیان معرفی شده از طرف ستاددیه کمال همکاری را داشته و اعطای تسهیلات به مددجویان جرائم غیر عمد در اولویت قرار داده خواهد شد.