به گزارش روابط عمومی ستاددیه شعبه استان اردبیل :برای تسریع در روند ارسال پرونده های زندانیان جرایم غیرعمد از زندانها به ستاددیه استان ، در سال ۹۵ سیستم گردش کار و پرونده های الکترونیکی درستاد دیه شعبه استان اردبیل و زندانها راه اندازی شد .


مدیر عامل ستاددیه شعبه استان اردبیل،  راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری تحت وب در ستاددیه استان و زندانهای استان را ابزاری ضروری دانست و گفت : با بهره جوی از سیستم اتوماسیون اداری مددکاران زندانها می توانند دراسرع وقت پرونده های مددجویان را تشکیل و بدون توجه به بعد جغرافیایی و زمانی به ستاد دیه استان ارسال نمایند.

انزابی با بیان اینکه استفاده از فایلر پلاس تحت وب موجب کاهش هزینه های اداری و افزایش راندومان نیروی انسانی خواهد شد افزود : با استفاده از این سیستم سرعت و دقت در ارسال پروندهای زندانیان جرایم غیر عمد از زندانهای استان به این ستاد افزایش یافته و این امر موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده های ارسالی خواهد شد و مددکاران زندانها نیز میتوانند تمامی اقدامات صورت گرفته درپرونده هارا در هرلحظه مشاهده کنند .