تصاویراردوی زیارتی یک روزه ی  کارکنان نمایندگی ستاددیه ی  استان اردبیل از آستان مقدس امامزاده سید سلیمان وسید جعفر ابن موسی الکاظم فخرآباد مشگین شهر .    

تصاویراردوی زیارتی یک روزه ی  کارکنان نمایندگی ستاددیه ی  استان اردبیل از آستان مقدس امامزاده سید سلیمان وسید جعفر ابن موسی الکاظم فخرآباد مشگین شهر .