همزمان با سایر استان های کشور در قالب طرح شهید حاج قاسم سلیمانی به همت ستاد دیه ی  استان و با همکاری سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل۳۲ زندانی واجد شرایط  جرایم غیر عمد و مالی از زندان های استان اردبیل آزاد شدند .

با حضورناصر عتباتی رئیس کل دادگستری و رئیس هیأت امنای نمایندگی ستاد دیه ی استان  ، سید مجتبی حسینی مدیر کل زندان ها ونایب رئیس هیأت امنا ی نمایندگی ستاد دیه ی استان ، کریم الله محبوبی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل  وجمعی  از خیرین اردبیلی همزمان با سایر استان های کشور دریک ارتباط تصویری از طریق ویدیو کنفرانس در محل حسینیه ثار الله سپاه حضرت عباس (ع) با ستاد فرماندهی بسیج سازندگی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران که معاونین سازمان زندان های کشور  و مدیرعامل ستاد دیه ی کشور نیز در آن حضور داشتند ، تعداد ۳۲ تَن از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد ومالی با پرداخت مبلغ محکومیت آنها از طریق نمایندگی ستاد دیه ی استان با مشارکت بسیج سازندگی سپاه حضرت عباس (ع) از زندان های استان  آزاد شدند و به آغوش خانواده های خویش بازگشتند .

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری و رئیس هیأت امنای نمایندگی ستاد دیه ی استان  در این مراسم با اشاره به عملکرد سال ۱۳۹۹نمایندگی ستاد دیه استان گفت : از ابتدای سال تعداد ۲۰۹زندانی جرایم غیر عمد ومالی از زندان های استان آزاد شدند که مبلغ محکومیت آنان بیش از ۲۰۰میلیارد ریال بوده است که از این تعداد ۱۳۱تَن از طریق ستاد دیه ی استان و ۷۸تَن دیگر با مراجعه مستقیم خیرین به زندان های استان از زندان آزاد شدند.
عتباتی گفت : همزمان با سایر استان ها با اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی  تعداد ۳۲زندانی جرایم غیر عمد ومالی با مبلغ محکومیت ۳۵میلیاردو ۶۹۷میلیون ریال از زندان های استان آزاد شدند .


اودر خصوص چگونگی  تامین بدهی این زندانیان افزود : در این طرح که با همکاری نمایندگی ستاد دیه استان و بسیج مستضعفان سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل اجرا شد مبلغ ۵میلیارد ریال از طریق ستاد دیه کشور و استان و ۹۶۰میلیون ریال از طریق بسیج مستضعفان سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل  و باقیمانده مبلغ از طریق دریافت گذشت ، قبول حکم اعسار ، آورده مددجویان ، تسهیلات بانک های  عامل  تامین شده است .
گفتنی است در این طرح تعداد ۶۰تَن از زندانیان جرایم غیر عمد ومالی از زندان های استان آزاد شدند که ۱۸تَن بامراجعه مستقیم بسیج مستضعفان به زندان های استان ، ۳۲تَن با همکاری نمایندگی ستاد دیه ی استان با بسیج مستضعفان سپاه حضرت عباس (ع) و ۱۰تَن دیگر از طریق جلب رضایت شکات از طریق بسیج مستضعفان سپاه حضرت عباس (ع) از زندان های استان آزاد شدند.