بیست چهارمین جلسه ی نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل باحضور یوسف خدادادی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و نایب رئیس هیأت امنای نمایندگی ستاددیه ی استان ، مراد فتحی مدیرکل زندانها و دبیر وخزانه دار نمایندگی ستاددیه ی استان ، کریم الله محبوبی مدیر نمایندگی ستاددیه ی استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان در محل سالن جلسات ستاددیه ی اردبیل برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل ، یوسف خدادادی نایب رئیس هیأت امنای ستاددیه ی استان در خصوص عملکرد ۹ماهه ی ستاددیه ی استان گفت : ۲۵۶زندانی جرایم غیر عمد در ۹ماهه ی سال ۹۶ با مبلغ محکومیت بالغ بر ۱۶۱میلیارد ریال از زندانهای استان آزاد شدند.

خدادادی در خصوص جنسیت و نوع محکومیت زندانیان آزادشده  اظهار داشت  : ۷ نفراز این زندانیان آزاد شده زن و ۲۵۸نفر مرد بودند که با تفکیک  نوع محکومیت ۲۰۵نفر مالی ، ۸نفر دیه تصادفات رانندگی و ۵۲نفر به خاطر مهریه در زندان های استان تحمل حبس می کردند که با همت خیرین استانی و مساعدتهای ستاددیه ی کشور و استان  از زندان های استان آزاد و به کانون گرم خانواده باز گشتند .

نایب رئیس هیأت امنای نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل نیات خیر شکات زندانیان جرایم  غیر عمد را با ارزش و ستودنی شمرد و گفت: در ۹ماهه ی سال ۹۶ شاکیان پرونده های زندانیان جرایم غیرعمد با گذشت قسمتی از حق خودبه مبلغ ۴۸میلیاردو  ۳۹۵میلیون ریال  تاثیر به سزایی در آزادسازی  زندانیان جرایم غیرعمد داشتند.

او نقش فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت تشویق و گرایش خیرین استان به مشارکت در امرکمک به زندانیان جرایم غیر عمد را مهم و تأثیرگذار بیان کرد.

یوسف خدادادی  با اعلام این مطلب که افزایش جمعیت زندانیان جرایم غیر عمد زیبنده جامعه اسلامی نمی باشد تصریح کرد: ستاددیه ی استان در صورت افزایش توانمندی مالی  و ارتقای شاخص های جذب مشارکت های مردمی قادر خواهد بود با سرعت عمل  بیشتری زمینه ی  آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیر عمد را فراهم نماید  .

خدادادی  مدیریت دقیق و حساب شده منابع مالی ستاد دیه را لازم و ضروری دانست و گفت: باید برنامه ریزی ها طوری انجام شود که  افراد مستحق در اولویت قرار گیرند تا زمینه ی آزاد سازی آنها تسریع یابد .

اوابراز امیدواری کرد: ستاد دیه استان بتواند با پشتیبانی مستمر خیرین و مسوولان استانی و کمک ستاددیه ی کشور زمینه آزادی یکصد نفر از  زندانیان نیازمند جرایم غیر عمدرا تاپایان سال ۹۶ فراهم سازد .