با کمک ۲۴۰میلیون ریالی یک خیر اردبیلی مقیم تهران ۵ تن از زندانیان جرایم غیر عمد مالی از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده های خودبازگشتند .

مدیر عامل ستاددیه شعبه استان اردبیل در جمع خبرنگاران گفت با تلاش وپیگیری کارکنان ستاددیه استان و کمک خیر نیکوکار اردبیلی ۵ تن از زندانیان جرایم غیر عمد استان با پرداخت ۲۴۰میلیون ریال از زندان آزاد شدند ،انزابی در ادامه با قدردانی از حمایتهای مستمر نیکوکاران این استان اظهار داشت کمک خیرین در آزادی زندانیان جرایم غیر عمد بیانگردرک درست مردم از مسایل حوزه های اجتماعی فرهنگی ودینی در جامعه است و حس انسان دوستی خیرین بزرگترین پشتوانه و سرمایه ستاددیه در جهت کمک به رفع برخی از مشکلات زندانیان و خانواده آنهاست که امیداورم  این نوع کمکهادر استان روز به روز افزایش یابد تا بتوانیم زندانیان جرایم غیر عمد را هر چه سریعتر از پشت میله های زندان آزادو به آغوش پرمهر خانواده شان بازگردانیم.