به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل ؛ خانواده رزاق زاده  در یک اقدام ارزشمند بخشی از  مخارج پذیرایی مراسم چهلم پسر مرحومشان را جهت آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی به ستاددیه ی استان اردبیل اهدای کردند.

پدر و مادر  مرحوم مهندس بهزاد زراق زاده  امروز صبح در گفتگویی کوتاه  با روابط عمومی نمایندگی ستاددیه ی استان بر لزوم برگزاری مجالس ساده برای اموات و پرهیز از اسراف اشاره کرد و گفت: با پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در برگزاری مجالس ترحیم، ضمن کاهش هزینه های برگزاری این گونه مراسم، می شود زمینه را برای صرف هزینه های مجلس ترحیم در کارهای خیریه فراهم کرد.

لطفعلی رزاق زاده  اظهار داشت : ۲۰ساله که بازنشسته نیروی انتظامی هستم و همیشه در کارهای خیر به همراه پسر مرحوم شرکت می کردم کمک به نیازمندان آرزوی قلبی پسرم بود و در هرشرایطی برای کمک به مراکز خیریه  پیش قدم بود .
پدر مرحوم مهندس بهزاد زراق زاده افزود : امید است این حرکت ارزشمند موجب جلوگیری از اسراف در مجالس ختم وموجب ایجاد  فرهنگ سازی برای کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی شود .