سیامک جوانی۳۰ است ، چند سالی است که ازدواج کرده و دو فرزند پسر دارد . او در یک خانواده پر جمعیت به دنیا آمده و به خاطر فقر و نداری نتوانست بیشتر  از مقطع راهنمای ادامه تحصیل دهد،  وضعیت مالی خوبی ندارد واز طریق کارگری گذران زندگی می کند . بعد از ظهر اردیبهشت […]

 سیامک جوانی۳۰ است ، چند سالی است که ازدواج کرده و دو فرزند پسر دارد . او در یک خانواده پر جمعیت به دنیا آمده و به خاطر فقر و نداری نتوانست بیشتر  از مقطع راهنمای ادامه تحصیل دهد،  وضعیت مالی خوبی ندارد واز طریق کارگری گذران زندگی می کند .

بعد از ظهر اردیبهشت ماه ۱۳۹۶بود ، بچه های  محل در کوچه فوتبال بازی می کردند. سیامک تازه از سر کار برگشته بود و داشت استراحت می کرد که ناگهان صدای داد و فریاد از کوچه شنیده شده او خود را هراسان به کوچه رساند وبا صحنه ی  دلخراشی روبرو شد که او را روانه زندان کرد.

برادر زن سیامک راننده نیسان است او اتاقک نیسان خود را  در کوچه بدون هیچ حفاظی که آن را مهار کند به دیوار خانه ی سیامک تکیه داده بود اتاقک نیسان با برخورد محمد کودک خردسالی که در آنجا مشغول بازی بود بروی او می افتد و موجب شکستگی پاهایش می شود .

سیامک با فروش طلاهای خانمش بخشی از پول عمل پای محمد را تهیه می کند ولی این پول جواب گوی هزینه های عمل بیمارستان نبوده و با شکایت پدر محمد ، سیامک  به جرم سد معبر و  وارد کردن صدمه ی غیر عمدی در سال۱۴۰۰ با مبلغ محکومیت یکصدو بیست و دو میلیون تومان روانه ی زندان می شود .

پرونده ی سیامک در ستاد دیه ی استان اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفته که با توجه به تامین مبلغ ۸۲میلیون تومان توسط آشنایان او  و  با پرداخت مبلغ ۴۰میلیون تومان از طریق ستاددیه استان سیامک از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده اش باز می گردد.