روابط عمومی نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل با هدف فرهنگ سازی به منظور کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد وهمچنین ایجاد زمینه ی  آگاهی آحاد جامعه از اهداف و رسالت ستاد دیه در امر خداپسندانه ی آزادسازی محکومین مالی غیر عمد با همکاری واحد مددکاری نمایندگی ستاددیه ی استان در هفتمین نمایشگاه توانمندی های زنان استان اردبیل حضور یافت .

در این نمایشگاه نمایندگی ستاد دیه ی استان اردبیل در راستای تحقق اهداف ستاد که رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند می باشد اقدام به پخش بسته های فرهنگی ،آموزشی و صندوق های رهایی نمود که مورد استقبال عموم  شرکت کنندگان واقع شد .
همچنین در روند برگزاری این نمایشگاه تعدادی از مراکز خیریه ی استان با فعالیتهای ستاددیه استان آشنا شدند و زمینه های همکاری آنهابا ستاددیه ی استان فراهم گردید .