مدیر عامل ستاددیه استان اردبیل گفت : در دو ماهه نیمه دوم امسال ۵۴فقره پرونده  مددجویان جرائم غیر عمد در جلسات ستاددیه استان طرح گردیده که از این تعداد ۴۱نفر از زندانهای استان اردبیل آزادشدند .

انزابی در ادامه افزود  جلسات هیأت مدیره ستاددیه استان اردبیل هرهفته روزهای دوشنبه در ساختمان ستاددیه اردبیل بطور مرتب برگزار میگردد که تمامی اعضای هیأت مدیره  با شور و اشتیاق خاصی در این جلسات شرکت میکنند مدیرعامل ستاددیه استان اردبیل تصریح کرد که همه اعضای هیأت مدیره ستاددیه استان با جود داشتن مشغله کاری زیاد راس ساعت ۷:۳۰  دقیقه صبح  روز دوشنبه  بدون داشتن هیچگونه  چشم داشت مادی  به صورت فی سبیل الله در این جلسات شرکت میکنند تا گره ای از مشکلات بندگان خدا باز شود .ایشان گفتنند که از ۴۱فقره پرونده پرداخت شده ۶فقره آن مربوط به محکومیت دیه و۳۱ فقره مالی و ۴  فقره دیگر مربوط به مهریه بوده که جمع کل مبلغ بدهی آنان۱۳/۵۶۸/۳۲۴/۵۹۹ریال می باشد که از این مبلغ ۴/۸۷۷/۶۹۷/۹۱۲ ریال گذشت شاکی و  ۴/۰۲۲/۰۸۵/۳۴۷ریال تامین خود مددجو یا کسان او و ۱/۴۴۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات بانکهای عامل استان و۲/۵۷۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال کمک ستاددیه کشور و ۳۰۷/۷۵۰/۰۰۰ریال کمک ستاددیه استان اردبیل و ۱۷۹/۷۴۱/۳۴۰ریال تسهیلات کمیته امداد حضرت امام (ره) و ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال پرداختی بیمه بوده که همه اینها دست به دست هم داده اند تابتوانیم زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد را از زندانهای استان آزاد کنیم