به گزارش روابط عمومی ستاددیه شعبه استان اردبیل: انزابی مدیرعامل ستاددیه اردبیل درگفتگو با خبرنگاران استان دررابطه با ازدواج های اینترنتی تصریح کرد: این روزها ازدواج اینترنتی به یکی از مباحث مورد علاقه برخی جوانان تبدیل شده است که شریک زندگی آینده خود را از طریق اینترنت می یابند و چنین روندهایی تشکیل خانواده را با ابهاماتی رو بروکرده است که خیلی ها با انگیزه دوست یابی وارد این سایتها شده اما پس از جدی شدن مباحث و اصرار یکی از طرفها به ازدواج، فرد برای تداوم رابطه حاضر به پذیرش آن شده در حالیکه خودآنها نیز می دانند که هیچ جدیتی در این موضوع ندارند.

ایشان با اشاره به اینکه خیلی ها پس از نا امیدشدن از پیداکردن شریک مناسب آینده شان با انگیزه و هدف مشخص به اینترنت وشبکه های مجازی مراجعه و سعی میکنند فرد مورد نظر خود را پیدا کنند گفت : ممکن است فضای مجازی در نگاه اول آسان ترین راه همسر یابی تلقی شود ولی واقعیت آن است که فضای نامطمئن مجازی نمی تواند ملاک دقیق و قابل اعتنایی برای یافتن یک شریک دایمی به حساب آید.

انزابی با اشاره به پرونده یکی از مددجویان زندان اردبیل که از طریق اینترت وشبکه های مجازی گرفتار یک ازداوج ناخواسته اینترنتی شده بود گفت: این خانم که ساکن شهرستان جیرفت بوده از طریق اینترنت و شبکه های مجازی با فردی از اردبیل آشنا و در نهایت این آشنای منجر به ازدواج این دو گردیده بود که پس از مدتی براثر ا ختلافات خانوادگی دویست میلیون ریال سفته همسرش را که برای دریافت نمایندگی یک شرکت بوده را به اجرا گذاشته وخانمش را روانه زندان میکند.ایشان در ادامه افزود، مبلغ محکومیت این خانم توسط ستاددیه استان پرداخت گردید وایشان از زندان آزاد وبه کانون گرم خانواده خود بازگشت.

انزابی با تأکید به دوستی های که سر منشأآنها ارتباطات اینترنتی است هیچگاه به سرانجام مشخصی نخواهند رسید متذکر شد :در آشنایهای اینترنتی بعید است که افراد بتوانند شناخت پیداکنند و معمولاً در ابتدابا یکدیگر آشنا می شوند و قول قرارها گذاشته میشودو بعد از آن برای پیدا کردن شناخت بر یکدیگر اقدام میکنند که سوءاستفاده و اخاذی توسط مجرمان و حتی غوطه ور شدن در ودای فساد، فحشا، بدگمانی و سوءظن شدید توسط شریک زندگی در آینده و درنتیجه در زندگی مشترک آینده از جدی ترین آسیبهای این برای دختران است هرچند پسران نیز ازاین پیامدها مصون نیستند.