ناصر عتباتی رئیس کل جدید دادگستری کل استان اردبیل دریک اقدام خیرخواهانه تمامی هدایایی تودیع ومعارفه خودرا به نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاددیه ی استان اردبیل : در راستای ترویج فرهنگ کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی هدایای تقدیمی دستگاه‌های اجرایی استان به ناصر عتباتی در مراسم تکریم وی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل و هدایایی مدیران استان برای عرض تبریک  انتصاب وی به سمت رئیس کل دادگستری ، برای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی به ستاددیه ی استان اهدا شد .
کریم الله محبوبی ضمن تقدیر از عمل خیر خواهانه ی ناصر عتباتی رئیس کل جدید دادگستری استان گفت : هدایایی اهدایی  رئیس کل دادگستری به ستاددیه ی استان پس از ارزش گذاری و تعیین قیمت اولیه فروخته خواهد شد و عوایدحاصل از فروش آن برای  آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی صرف خواهد شد.