برگزاری همایش بانوان خیر روایت تصاویر

Print

حضور پرشور مسوولان اجرایی و  بانوان در دومین همایش بانوان خیر مرگز استان اردبیل  به روایت تصاویر: