به روز رسانی در 08:43:26 AM GMT

اینجا هستید: آرشیو

مطالب سایتتماس با ما

نامه الکترونیک Print PDF

اردبيل - كارشناسان -  شهرك اداري - جنب ساختمان حج و زيارت تلفن : ۳۳۷۴۰۵۰۰-۰۴۵ و ۳۳۷۴۰۵۱۰-۰۴۵

کد پستی : ۵۶۱۵۸۱۳۱۸۱

فكس :۳۳۷۴۰۵۰۰-۰۴۵اطلاع رسانی باید به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه های اصلاح و تربیت مورد توجه قرار گیرد

نامه الکترونیک Print PDF

مدیر کل زندانهای استان اردبیل :
« اطلاع رسانی باید به عنوان یکی از ارکان اصلی برنامه های اصلاح و تربیت مورد توجه قرار گیرد . »
روز دوشنبه 7/2/1388 اولین جلسه شورای اداری اداره کل زندانهای استان اردبیل در سال اصلاح الگوی مصرف با حضور مدیر کل زندانهای استان روسای واحدهای ستادی اداره کل و ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای زندانهای اردبیل ، مشکین شهر ، خلخال و گرمی تشکیل گردید . 
      روز دوشنبه 7/2/1388 اولین جلسه شورای اداری اداره کل زندانهای استان اردبیل در سال اصلاح الگوی مصرف با حضور مدیر کل زندانهای استان روسای واحدهای  ستادی اداره کل و ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای زندانهای اردبیل ، مشکین شهر ، خلخال و گرمی تشکیل گردید  . 
       در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد واحدهای روابط عمومی ، ستاد کاهش آسیب ، آمار و رایانه ، اداره فرهنگی و تربیتی اداره کل و زندان گرمی توسط مسئولین مربوطه ؛ جلیلی مدیر کل زندانهای استان ضمن تقدیر از زحمات کلیه مسئولین ستادی و زندانها به جهت تلاش برای به ثمر نشستن سیاستهای 10 گانه سازمانی خواستار انسجام در برنامه ریزی ، وحدت و تلاش کارشناسانه توام با سرعت و دقت در جهت اجرای این سیاستها و برنامه ها در سال جاری شدند . 
      مدیر کل زندانهای استان با تاکید بر اینکه الگوی مصرف در کلیه زمینه های کاری باید با کار کارشناسانه در جهت اصلاح مورد توجه قرار گیرد . گفت : « اینکه ما وقت را از مقوله اصلاح الگوی مصرف جدا بدانیم خطاست . وقت ما متعلق به ارائه خدمت به زندانیان و خانواده های ایشان است . پس باید با برنامه ریزی صحیح و نگاه کارشناسانه از اتلاف آن جلوگیری نموده و حتی در برگزاری جلسات نیز دقت شود که با پراکنده گویی و کارهای غیر کارشناسی وقت اداری تلف نشود . » ایشان در فرازهای دیگری از سخنان خود نگهداری صحیح از اموال دولتی را یکی دیگر از منابع مهم در کمک به اصلاح الگوی مصرف و درست مصرف کردن این امکانات و نگهداری صحیح امکانات اداری را یک تلکیف شرعی و اداری برشمردند . 
       جلیلی مدیر کل زندانهای استان با اشاره به نقش مهم اطلاع رسانی و اخبار در دنیای مدرن  و تاثیر این مقوله بر اصلاح و تربیت از کلیه روسای زندانها خواستند تا با تقویت روابط عمومی های خویش و برگزاری دوره های آموزشی  خبر نویسی نسبت به ارائه اخبار و عملکرد واقعی زندانها اهتمام نمایند . ایشان دقت در ارائه صحیح آمار و اهتمام در فعال سازی سیستم راد سامانه را متذکر شده و از کلیه مسئولین زندانهای استان خواستند تا با برنامه ریزی صحیح و مطالعه دقیق در برنامه های ارسالی ستاد کاهش آسیب سازمان نسبت به بومی سازی این برنامه ها و اجرای دقیق آن  تلاش نمایند . 
     در پایان این جلسه از زحمات  محسنی معاون اداره کل زندانهای استان تقدیر بعمل آمد و لوح تقدیر ارسالی از سازمان زندانها توسط مدیر کل زندانهای استان تقدیم وی گردید . 

Page 28 of 28